Oświadczenie

W związku z opublikowanym artykułem w wydaniu Twojego Imperium z dnia 27 grudnia 2016 roku oświadczamy, że Zbigniew Reiss nigdy nie był właścicielem grafiki ani żadnych elementów graficznych strony listydomikolaja.org - w tym logo a także kodu źródłowego. Powyższe elementy stanowią własność intelektualną Elfa Łukasza i jest efektem wieloletniej pracy nad udoskonaleniem strony (opracowanie koncepcji i architektury oprogramowania do obsługi oraz weryfikacji listów). Podobnie Zbigniew Reiss nie był nigdy właścicielem adresowej bazy danych.

Dostęp do fanpage'a na Facebooku Zbigniew Reiss miał, a sam wydał jedynie pisemną dyspozycję, za pomocą komunikatora elektronicznego do obsługi administratorskiej wraz z poleceniem do usunięcia go z roli głównego zarządzającego. Ponadto strona, której właścicielem jest Zbigniew Reiss funkcjonuje nadal - nigdy nie zaszła cesja wierzytelności domeny w żaden sposób.

Wysoko krzywdzące są oskarżenia o kradzież domeny czy treści zawartych na stronie, do których podkreślamy, Zbigniew Reiss nigdy nie miał przypisanych praw. 
Konflikt w zespole pomiędzy Elfami a Zbigniewem Reissem toczył się od dawna i był związany m.in. z absencjami, brakiem zainteresowania a w głównej mierze koncepcją pracy i niejasną sytuacją finansową i prawną Fundacji. Wielokrotnie prosiliśmy o przedstawienie nam np. rozchodów fundacji. Wyjaśnienia nigdy nie zostały udzielone a biorąc pod uwagę fakt, że organizacja nigdy nie złożyła sprawozdań finansowych sytuacja stała się dla nas niedopuszczalna i karygodna. 
Wobec braku porozumienia m.in. na tle spraw Fundacji postanowiliśmy odciąć się od osoby Zbigniewa Reissa.

Akcja działa nieprzerwanie - statystyki tegoroczne pokazują, że udało nam się zrobić równie wiele jak w ubiegłym roku. Duch świąt nie zginął. 
Ponadto w tym miejscu pragniemy nadmienić, że Zbigniew Reiss nigdy nie był "pracodawcą" - wszyscy z grupy Helpersi świadczyli na rzecz akcji dobrowolny wolontariat nie pobierając żadnego wynagrodzenia od pomysłodawcy akcji ani nikogo z darczyńców. Nie posiadamy żadnego operacyjnego rachunku bankowego oraz nie organizujemy zbiórek pieniężnych a przekazywanie darów dla potrzebujących odbywa się wyłącznie bezgotówkowo i bez naszego udziału finalnie.

Oczekujemy sprostowania umieszczonego w najbliższym wydaniu ww. pisma oraz przeprosin Zbigniewa Reissa.

Zespół helpersi